Bosanska tradicija, ljepota i rad

Projekat započet u vremenu rata u kolektivnim centrima i izbjegličkim naseljima kao okupaciona terapija danas se razvija kao projekat ekonomske prodrške ženama. Žene rade prelijepe rukotvorine – ćilime , odjevne predmete, ukrase , suvenire …Svi naši proizvodi su rađeni ručno.Kupovinom naših proizvoda Vi pomažete ovim vrijednim ženama da izdržavaju članove svoje porodice, te da svoju djecu školuju i obrazuju da bi ona jednog dana postala časni članovi našeg društva.

Ukoliko ste u Tuzli, dobrodošli ste nas posjetiti, u našem Centru gdje možete vidjeti kako se prave tradicionalni bosanski ćilimi ali i kupiti naše rukotovorine.

Možete posjetiti našu on-line trgovinu i kupiti naše proizvode iz bilo kojeg dijela svijeta.